Ottenby fågelstation

Ottenby fågelstation

 

Ottenby på Ölands södra udde är en av Sveriges mest berömda fågellokaler. Vid Ottenby fågelstation bedrivs en omfattande och bred fågelforskning. Fågelstationen grundades redan 1946 i samband med tillkomsten av stationens huvudman, Sveriges Ornitologiska Förening. Ringmärkningen av flyttande fåglar har bedrivits oavbrutet sedan dess och fågelstationen har idag världens längsta obrutna fångstserie.

 

Den 28 september 2007 klockan 14.40 ringmärktes den miljonte fågeln, en rödhake.

 

Verksamhetsfältet inkluderar bl.a. fågelflyttningens gåtor, övervakning av populationsförändringar samt fåglarnas betydelse som reservoar för influensavirus. Till detta kommer en omfattande uppdragsforskning och materialinsamling åt externa institutioner.

Verksamheten baseras på ideella insatser och inkomsterna hämtas främst från besöksturismen genom guidningar och försäljning. Fågelstationen har en anställd chef, men för stora delar av arbetet med ringmärkningen, guidningar och forskningsprojekt svarar ideell personal.

 

//Källa: Wikipedia

Välkommen till Öland. En minnesvärd upplevelse, som ligger i världsarvet. Kontakt: hessleby@hotmail.com